Despre noi

DESPRE NOI

Consiliul Național al Energiei

promovează politici de combatere a schimbărilor climatice și protecție a mediului prin eficiență energetică și valorificare a surselor regenerabile de energie pentru o dezvoltare sustenabilă.

CNE este o asociație obștească, nonprofit și nepartizană, ce reunește oameni de știință, parlamentari, persoane cu calificare (în special în domeniile economic și energetic) și experiență de viață, și care:

 • urmăresc și analizează evoluțiile energetice globale și naționale,
 • comandă și realizează studii independente privind politicile energetice publice și evoluțiile în sectorul energetic,
 • comandă și realizează studii independente privind politicile energetice publice și evoluțiile în sectorul energetic,

Obiectivele CNE sunt:
a) A spori gradul de informare a societății și instituțiilor interesate privind situația aferentă domeniului energiei (politicile publice, realitatea privind producerea, importul, transportul, distribuția, stocarea și utilizarea energiei).
b) A contribui la promovarea tranziției energetice în Republica Moldova în contextul marilor transformări economice lansate la nivel global și european.

Misiunea CNE constă în promovarea democrației în domeniul energiei în interesul social-economic al cetățenilor – prin mobilizarea societății civile în a urmări politicile publice în domeniu și cum ele sunt realizate in viață, precum și a se implica, după necesitate.

 • 2020

  Înregistrarea asociației obștești „CNE”

  Iulie 2020

  Înregistrarea asociației obștești „Consiliul Național al Energiei”.

 • 2021

  Lansarea paginii web www.cne.md

  Ianuarie 2021

  Lansarea paginii web oficiale a AO „Consiliul Național al Energiei”.

 • 2021

  Aderarea la Platforma Națională a FSC din PaE

  Mai 2021

  Aderarea la Platforma Națională a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic.